Oczyszczalnia była dotąd jednym z największych odbiorców wody w mieście Słupsku, zużywając ją przede wszystkim do odwodniania osadów (np. płukanie sit filtracyjnych, itp.). Dzięki zakończonej inwestycji będzie można liczyć na dalsze zmniejszenie kosztów operacyjnych oczyszczalnia ścieków. Jednak z punktu widzenia ekologii najważniejszym celem inwestycji jest racjonalizacja zużycia wody. Nie ma potrzeby zużywania wody wysokiej jakości w instalacjach, które nie wymagają takiej jakości. Dlatego Spółka chce docelowo przedstawić ofertę na wodę przemysłową, nie przeznaczona do spożycia przez ludzi. Rozwój przemysłu kojarzony np. z rozwojem SSSE zlokalizowanej w bezpośredniej bliskości z oczyszczalnią sprzyja takim zamierzeniom.

Koszt inwestycji wyniósł 1,245 mln zł. W ciągu ok. 4,5 roku nastąpi zwrot finansowy.