Obecnie woda ta jest używana na cele własne oczyszczalni w ilości ok. 500 metrów sześciennych dziennie - tłumaczy Przemysław Lipski, rzecznik prasowy spółki "Wodociągi".
Oczyszczalnia była dotąd jednym z największych odbiorców wody w mieście Słupsku, zużywając ją przede wszystkim do odwodniania osadów (np. płukanie sit filtracyjnych, itp.). Dzięki zakończonej inwestycji będzie można liczyć na dalsze zmniejszenie kosztów operacyjnych oczyszczalnia ścieków.

Z wody technologicznej w większym stopniu korzystać będą mogły, np. przedsiębiorstwa zlokalizowane w we Włynkówku i Redzikowie w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Koszt inwestycji wyniósł 1,245 mln zł. W ciągu ok. 4,5 roku nastąpi zwrot finansowy kosztów poniesionych przez spółkę. Warto przypomnieć, że po blisko trzech latach przygotowań "Wodociągi Słupsk" sp. z o.o. otrzymały Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie produkcji i dystrybucji wody, odbioru ścieków oraz obsługi klienta w tym zakresie. ISO 9001 to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie. Dodatkowo słupskie "Wodociągi" jako jedyna z firm na Pomorzu realizuje największe unijne przedsięwzięcie "Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska". Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupsku jest jednym z elementów tego programu, który z kolei jest współfinansowany z Funduszu Spójności. Całkowity koszt unijnego programu to 20 mln euro. Zakończenie inwestycji i rozliczenie z Brukselą planuje się na koniec roku 2009.