Rozbudowa rafineryjnej oczyszczalni zaplanowana została w związku z realizowanym Programem 10+ i wzrostem przerobu ropy naftowej o 75 procent do 2010 roku. W ramach Programu 10+ w rafinerii w Gdańsku powstanie szereg nowych zaawansowanych technologicznie instalacji, które pozwolą efektywniej wytwarzać poszukiwane na rynku krajowym i zagranicznym produkty naftowe najwyższej jakości. Jego realizacja zapewni wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju, do którego przyczyni się również dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia oraz rosnące własne wydobycie ropy.

Bezsiarkowe paliwo, ograniczenie emisji metali ciężkich i pyłów w wyniku realizacji Programu 10+ to bezpośrednie korzyści dla środowiska naturalnego. Realizacja programu znacznie podniesie konkurencyjność największego zakładu produkcyjnego Koncernu LOTOS, a inwestycje w infrastrukturę zlecane polskim przedsiębiorstwom to nowe możliwości dla firm i nowe miejsca pracy. Dlatego, konstruktorzy planują zwiększenie wydajności systemu oczyszczania ścieków przemysłowych o 100 procent. W latach 70., w nowopowstałej rafinerii, trójstopniowa oczyszczalnia (mechaniczna, chemiczna i biologiczna) należała do najnowocześniejszych tego typu obiektów. Produkcja jednak wzrasta i dlatego niezbędna stała się rozbudowa oczyszczalni. Z początku w rafinerii przerabiano rocznie około 3 mln ton ropy . Obecnie około 6 mln ton, a za kilka lat ponad 10 mln ton. Około dwie trzecie objętości płynów trafiających z terenu rafinerii do oczyszczalni, to wody opadowe i drenażowe. Tylko jedną trzecią stanowią ścieki przemysłowe. Część unieszkodliwionych ścieków jest zawracana do zakładu, jako woda gospodarcza.