Największe utrudnienia spowoduje budowa sieci w miejscach, gdzie do tej pory jej nie było. Aby wstawić nowe rury, trzeba będzie rozkopać jezdnie. Te roboty najczęściej wykonywane są poza centrum miasta. Najmniej uciążliwa będzie modernizacja kanalizacji deszczowej. Jej odnowa nie wymaga niszczenia dróg, ponieważ wszystkie prace prowadzone są przez studzienki kanalizacyjne. Najwięcej kłopotów sprawi naprawa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w centrum miasta. Rury w niektórych miejscach mają nawet ponad 80 lat. Konieczne jest miejscowe rozkopanie jezdni, by robotnicy mogli dostać się do złączeń. Następnie stare rury zostaną skruszone za pomocą specjalnej drgającej głowicy, a w ich miejsce wciśnięte będą nowe. Większość prac wymaga wprowadzenia ograniczeń na drogach.

Cała inwestycja pochłonie ok. 200 mln euro. Część pieniędzy będzie pochodziło z Unii Europejskiej. To największa i najdroższa inwestycja w Łodzi oraz trzecie takie przedsięwzięcie w kraju. Średnio każdego dnia musi powstać pół kilometra sieci. Oprócz budowy nowej kanalizacji muszą zostać naprawione wszystkie szkody, które powstaną podczas robót. Drogi, które zostaną rozkopane, muszą być oddane w stanie, jak przed rozpoczęciem prac.

Prace przy nowej sieci wodno-kanalizacyjnej potrwają dwa lata i obejmą Górną, Polesie, Bałuty i Widzew. Będą prowadzone na 641 ulicach, na Julianowie, Rogach, w okolicach Andrzejowa, na Zdrowiu i Złotnie, a przede wszystkim na najbardziej zaniedbanej Rudzie Pabianickiej. W sumie powstanie 60 km sieci wodociągowej, ponad 200 km kanalizacyjnej i 84 km kanalizacji deszczowej.