W trakcie pobytu w Krakowie minister Jagusiewicz spotkał się z Zastępcami Prezydenta Tadeuszem Trzmielem i Wiesławem Starowiczem. Rozmawiano o programach realizowanych w Krakowie w dziedzinie ochrony środowiska. Szef GIOŚ zapoznał się z proekologicznymi inwestycjami w stolicy Małopolski oraz z planami w tej dziedzinie na przyszłość. Gość z Warszawy zwiedził także zmodernizowaną z wykorzystaniem środków unijnych oczyszczalnię ścieków Płaszów II.

Kraków od kilku lat utrzymuje się w czołówce miast polskich pod względem inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska. Dzięki konsekwentnie realizowanej polityce i wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej, całkowicie zmodernizowane zostało wysypisko śmieci w Baryczy. Obecnie w jego skład wchodzi nowoczesny zakład segregacji oraz kontenerowa kompostownia odpadów zielonych. Na składowisku zainstalowano supernowoczesny system odgazowujący złoża odpadów, a do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu zastosowano 3 zespoły prądotwórcze. Uzyskana w ten sposób energia wykorzystywana jest do eksploatacji kompostowni, sortowni, budynków zaplecza technicznego składowiska, zaś jej nadwyżki oddawane są do sieci energetycznej.

Od 2003 roku przebudowywane i dostosowywane do wymogów unijnych jest oczyszczalnia ścieków w Płaszowie. Dziś produkt zakładu to woda czystsza niż w Wiśle, a uruchomiona w 2007 roku mechaniczna i biologiczna część oczyszczalni zapewnia pełną neutralizację trujących ścieków. W 2007 roku rozpoczęła się także rekultywacja lagun osadowych zalegających w Płaszowie i budowa dolnego kolektora terasy Wisły.

Konsekwentnie realizowany jest przez Miasto unijny projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie”. Dzięki niemu znikają z mapy Krakowa „białe plamy” – rejony bez dostępu do miejskiej kanalizacji. Inwestycjami w tym zakresie objęte są przede wszystkim peryferia Krakowa, w tym zaniedbane przez lata rejony Nowej Huty.

Modernizowany jest także miejski system ciepłowniczy. Dzięki koniecznym inwestycjom znacznie obniża się emisja szkodliwych zanieczyszczeń, a ciepło do krakowskich mieszkań płynie przez bardziej niezawodny i energooszczędny system.