Zakończenie inwestycji, zgodnie z umową, przewidziane jest na dzień 25.07.2008 r. Koszt budowy sieci o długości 2450 m. łącznie z kosztami zajęcia gruntów pod budowę wyniesie 545 tys. zł. Drugą niezbędną, dla dostarczenia wody do Zegrza, inwestycją jest rozbudowa stacji uzdatniania wody w Borowej Górze.

Rozstrzygnięto już przetarg na jej rozbudowę z odwiertem nowej studni głębinowej.
Po rozbudowie stacji z dwoma zbiornikami wyrównawczymi o pojemności 250m³ i instalacją do uzdatniania wody będzie ona zasilać gminną sieć wodociągową. Termin zakończenia rozbudowy planowany jest na dzień 15.10.2008 r.