W ciągu 10 lat działania dotychczasowej instalacji biogazu, technologia jego uzyskiwania rozwinęła się. Dzięki niej uzyskiwano całość ciepła potrzebnego między innymi do podgrzewania osadów, ale też przy wykorzystaniu dwóch agregatów prądotwórczych po 100 kW zmniejszy się zużycie energii elektrycznej ze źródeł zewnętrznych - wyjaśnił koordynator modernizacji oczyszczalni Bartłomiej Zych.

Zostanie przebudowana oczyszczalnia o nominalnej przepustowości 63,3 tys. m3 na dobę, między innymi pod kątem maksymalnego komfortu energetycznego. Wprowadzenie technologii tzw. osadu wstępnego pozwoli na zwiększenie dotychczasowej produkcji biogazu o ok. 30 proc. Do tej pory, do produkcji gazu w zabrzańskiej oczyszczalni, pracującej w biologicznej technologii trójfazowego osadu czynnego, wykorzystywano tzw. osad nadmierny. To swego rodzaju odpad biologiczny uzyskiwany wskutek rozmnażania się organizmów występujących w osadzie czynnym. Wprowadzanie rozbudowanej technologii tzw. osadu wstępnego pozwala nie tylko na dokładniejsze oczyszczanie ścieków, ale też na uzyskanie wartościowszego surowca do produkcji biogazu. Osad wstępny, zanim zostaje poddany fermentacji metanowej w specjalnym reaktorze, jest mieszany z osadem nadmiernym.

Nową instalację biogazu wykonała Hydrobudowa Polska, która jest głównym wykonawcą wartej ok. 30 mln zł przebudowy zabrzańskiej oczyszczalni „Śródmieście”. Po przebudowie będzie ona stale oczyszczać ok. 34 tys. m3 ścieków sanitarnych na dobę. Obecnie trafiają do niej ścieki sanitarne w dużej części wymieszane z wodami deszczowymi.

Modernizacja oczyszczalni oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej, która odseparuje zabrzańską kanalizację sanitarną od deszczowej, pozwolą ustabilizować pracę oczyszczalni. Docelowo „Śródmieście” ma przyjmować 80 proc. ścieków z terenu Zabrza, pozostałe trafią do zmodernizowanej w 2003 r. oczyszczalni „Mikulczyce” w północnej części miasta.W ramach projektu modernizacji zabrzańskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie tego miasta powstanie lub zostanie przebudowane ok.: 113 km kanalizacji sanitarnej, 63 km kanalizacji deszczowej, 12 km wodociągów przesyłowych oraz 86 km wodociągowej sieci rozdzielczej. Zmodernizowana zostanie też główna miejska oczyszczalnia ścieków.

Wartość przedsięwzięcia, które umożliwi objęcie oczyszczaniem ponad 99 proc. ścieków z terenu miasta, szacowana jest na ponad 91 mln euro. Z przyznanych w 2004 r. środków unijnych pochodzić ma ok. 58 mln euro, czyli 65 proc. wydatków. Pozostałe 35 proc. to wkład miasta i Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.