Cześć inwestycji już ukończono, cześć prac jest w realizacji lub na etapie przetargów. Na budowę kanalizacji sanitarnej spółka zarezerwowała w swoim budżecie blisko 4 miliony 762 tysiące złotych.Największą zaplanowaną inwestycją to budowa kolektora ”A” na trasie od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kaliskiej, oraz w ulicach: Kujawska – Krakowska i Kamienna ( od nr 50 do 76). Ale to nie wszystko. Kanalizacja sanitarna powstanie na odcinku ulic Lotnicza – Młyńska, Staroprzygodzka- Graniczna, Siewna, Przymiejska, Łanowa, Łanowa i Głowackiego. Część prac zostanie podzielona na dwa lata. Tak jest w przypadku ulicy Łąkowej – podkreśla prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodkan SA Jacek Nasiadek.

Dużą pozycję w przyjętym budżecie zajmuje budowa kolektora sanitarnego „A” od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Kaliskiej. Jego budowa pozwoli na wyłączenie z eksploatacji i likwidację starej biologicznej oczyszczalni, do której trafiają ścieki z Nowej Krępy i przekierowanie ich najpierw na Przepompownię przy ul. Gdańskiej, a potem do Oczyszczalni w Rąbczynie.Z kolei budowa elementów kanalizacji deszczowej pochłonie ponad 3 miliony złotych.Zdecydowana cześć zadania to budowa kolektora deszczowego w ulicy Prądzyńskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Około 1 240,50 złotych pochłonie budowa zbiornika retencyjnego nr 2 w ulicy Poznańskiej – dodaje prezes Nasiadek. Kolektor będzie odbierać wody deszczowe głównie z osiedli: Zębców, Zacharze i Os. Odolanowskie. Wody z tych osiedli budowanym kolektorem w ulicy Prądzyńskiego trafią do kolektorów w ulicy Poznańskiej, a następnie poprzez zbiorniki retencyjne do naturalnego odbiornika czyli do Ołoboku.