Spółka Wodociągi Miejskie i Oczyszczalnia w ramach tego projektu chce przede wszystkim uporządkować gospodarkę wodną na terenie miasta. Wybudowane zostaną nowe studnie głębinowe, a ponad 100-letnia sieć wodociągowa, często składająca się jeszcze z rur azbestowo – cementowych, zostanie zastąpiona nowoczesną siecią wodociągową gwarantującą płynność dostaw wody do odbiorców. Kompleksowa modernizacja sieci pozwoli na spełnienie oczekiwań również przemysłowych odbiorców wody. Umieszczenie kolejnych ujęć wody w głębi Lasu Rudnickiego pozwoli wyeliminować zagrożenia związane z budową Trasy Średnicowej w pobliżu obecnych ujęć wody.