Celem projektu jest m.in. stworzenie warunków do optymalizacji kosztów działalności Aquanetu. Michał Fornal, Dyrektor Departamentu Finansowo-Księgowego Aquanetu, powiedział: \'Dzięki nowemu systemowi wspierającemu zarządzanie będziemy mogli lepiej realizować naszą misję, którą jest dostarczanie klientom wysokiej jakości wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków po jak najniższych kosztach. Wybraliśmy ofertę dostawcy o dużym doświadczeniu w złożonych projektach informatycznych, co w naszej ocenie gwarantuje sukces tego strategicznego dla nas przedsięwzięcia\'.

\'Decyzja Aquanetu o wdrożeniu SAP udowadnia, że polskie organizacje sektora publicznego są gotowe na przyjęcie najlepszych rozwiązań IT, dotychczas wykorzystywanych głównie w firmach komercyjnych. Czujemy się dumni, że zostaliśmy wybrani jako partner wdrożeniowy przez firmę o wyjątkowym znaczeniu dla regionu, z którego wywodzi się BCC\' - mówi Bartłomiej Buszczak, Prezes Zarządu BCC.