Lokalne partnerstwa wodne dowiodły swojej skuteczności w wielu regionach świata poprzez skuteczne angażowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych do wspólnego poszukiwania rozwiązań w poprawie dostępu do wody. Takie wspólne działania okazały się o wiele bardziej skuteczne niż w przypadku gdy każde z przedsiębiorstw próbuje samo rozwiązać problemy.

Idea WOPs może mieć bardzo duże znaczenie dla rozbudowy infrastruktury wod-kan na całym świecie. Ocenia, że około 90 proc. usług związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków leży w gestii przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, z których przeważająca większość należy do rządów lub samorządów lokalnych.

W 2006 r. Sekretarz Generalny ONZ ds. Wody i Warunków Sanitarnych zaproponował rozwój WOPs jako programów strukturalnych opartych na wzajemnej współpracy przedsiębiorstw wod-kan, które byłyby realizowane w konwencji non-profit.

Partnerstwo WaterLinks działać będzie na kilka sposobów, poprzez:
• pośredniczenie i ułatwianie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami wod-kan a azjatyckimi organizacjami samorządowymi w realizowaniu wybranych projektów infrastrukturalnych;
• organizowanie dla pracowników przedsiębiorstw wod-kan warsztatów, szkoleń oraz konferencji
• utrzymywanie i rozwoju platformy wymiany informacji – www.waterlinks.org – która pozwoli na gromadzenie wiadomości dotyczących najlepiej zrealizowanych projektów, dobrych praktyk w inwestycjach infrastrukturalnych, informacji szkoleniowych, doradczych i innych