Głównym wykonawcą tego projektu była firma Black & Veatch, będąca światowym liderem w rozwiązaniach inżynierskich, konsultingowych oraz konstrukcyjnych. Nowopowstały zakład odpowiedzialny będzie za dostarczanie najwyższej jakości wody pitnej dla 700 tys. ludzi w zespole miejskim Glasgow. Jest to największa inwestycja uzdatniania wody w Szkocji.

Uroczyste otwarcie inwestycji stało się okazją do spotkania m.in. dyrektorów Szkockiego Departamentu Wodnego, wykonawcy projektu, reprezentacji firmy Black & Veatch oraz partnerów wykonanego projektu. Na spotkaniu menedżer projektu przedstawił sposób działania systemu uzdatniania wody a Hugh Maclennan z Black & Veatch wyjaśnił sposób działania systemu filtracyjnego.

W skład nowoczesnego systemu uzdatniania wody wchodzą: ultra nowoczesna infrastruktura oczyszczająca, dwa zamknięte zbiorniki, stacja pompująca, system tuneli i infrastruktura odpowiadająca za dopływ. Projekt dofinansował Szkocki Departament Wodny (10 mln GBP).