Do podpisania umowy dotyczącej realizacji zadania: „Modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Północnego  - flotacja ciśnieniowa”  doszło 18 stycznia 2008 r. Wykonawcą budowy Stacji Flotacji Ciśnieniowej stało się konsorcjum firm na czele z  Mostostal Warszawa S.A. Budowa nowego obiektu odbywać się będzie na terenie o pow. ok. 3500 m2 (kubatura budynku wynosi 63 tys m3).

Inwestycja ta stanie się pierwszym w kraju przykładem zastosowania technologii flotacji ciśnieniowej w procesie uzdatniania wody. Do tej pory taka technologia znajdowała zastosowanie głównie w przemyśle spożywczym i chemicznym. Flotacja ciśnieniowa już od dłuższego czasu wykorzystywana jest z powodzeniem w wielu stacjach uzdatniania wody, m.in. w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Finlandii.

Na czym polega flotacja ciśnieniowa? Otóż jest to naturalny proces, który polega na mechanicznym oczyszczaniu wody. Do zbiornika z uzdatnianą wodą wprowadzany zostaje strumień wody nasyconej powietrzem podciśnieniem. Wówczas powstają drobne pęcherzyki powietrza, które wynoszą (flotują) zanieczyszczenia na powierzchnię. Flotacja jest szczególnie użyteczna dla uzdatniania wód z rzek nizinnych o dużej zmienności jakościowej zależnej od pór roku oraz wysokiej zawartościtrudno usuwalnych związków organicznych.

Dzięki realizacji Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”, któregojedną z głównych inwestycji jest wprowadzenie technologii flotacji ciśnieniowej na terenie Zakładu Wodociągu Północnego w Wieliszewie, stołeczna woda będzie spełniała najwyższe standardy jakościowe jakie obowiązują w Unii Europejskiej. Oddanie do użytku Stacji Flotacji Ciśnieniowej planuje się w 2010 r. Do 2015 r. technologia Wodociągu Północnego zostanie rozbudowana o ozonowanie pośrednie i filtrację na węglu aktywnym.

Zakład Wodociągu Północnego w Wieliszewie jest najmłodszym z trzech zakładów zaopatrujących Warszawę w wodę. Uruchomiony został w 1986 r., w 100-lecie Wodociągów Warszawskich.