W czasie dzisiejszej Sesji Rady Miasta Krakowa radni zajmą się zmodyfikowanym planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. W projekcie przewidziane zostały zadania dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Realizacją inwestycji zajmą się krakowskie wodociągi. Wykonanie planu pozwoli m.in. utrzymać wysokie parametry wody pitnej, która będzie dostarczana do prawie 100% mieszkańców miasta oraz odbiór ścieków od 98% gospodarstw domowych i oczyszczenie ich w nowoczesnych zakładach. Przy zachowaniu wszelkich polskich i unijnych norm realizacja zadań zapewni całkowitą ochronę wód powierzchniowych i podziemnych.

Jeśli założenia uda się zrealizować, to do 2017 r. sieć wodociągowa z przyłączami osiągnie wzrośnie o 130 km, sieć kanalizacyjna – o 330 km.

Zaktualizowany do 2017 r. plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych urealniła koszty budowy i termin realizacji takich inwestycji jak budowa kolektora Dolnej Terasy Wisły, Stacja Termicznej Utylizacji Osadów i Rekultywacji Lagun Osadowych. Uwzględniła także zadania prowadzone w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – etap I i II”, które będą współfinansowane z Funduszu Spójności - czytamy na www.krakow.pl.