Na podstawie podpisanego kontraktu DEGREMONT SA (wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego) wykona na terenie Oczyszczalni Wschód Instalację Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych jak również Instalację Odzysku Energii. Rozwiązanie, jakie ma tu zostać zastosowane funkcjonuje w wielkich aglomeracjach jak np. w Kopenhadze, Hamburgu, St. Petersburgu czy Wiedniu. Chodzi o termiczną utylizację osadów ściekowych w piecach fluidalnych, która jest obecnie uważana za najlepszą i najbezpieczniejszą metodę zagospodarowania osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków komunalnych. Dzięki Instalacji Odzysku Energii efektywnie zostanie spożytkowany biogaz powstały w procesie fermentacji osadów ściekowych.

Wartość podpisanej umowy opiewa na 32.205.560,00 EUR z VAT. Planowane zakończenie prac przypada na 30 listopada 2010 r. Modernizacja gospodarki osadami ściekowymi jest jedną z najważniejszych inwestycji Gdańskiego projektu wodno-ściekowego.