Projekt „Likwidacja obiektu oczyszczania ścieków – osadnika ścieków Łoskoń” przewiduje likwidację i unieszkodliwienie osadów z dna zbiornika. Zbiornik starorzecza ma być odnowiony i powstaną na nim m.in. niewielkie sztuczne wyspy lęgowe. Koszt realizacji tego projektu wynosi około 853 tys EUR.

Projekt pn. „Bagrowanie Brdy i Kanału Bydgoskiego” przewiduje oczyszczenie dna rzeki na odcinku 12 km oraz kanału na odcinku 5 km.
Koszt jego realizacji opiewa na ponad 2,8 mln EUR.
Wszystkie prace będą zakończone w ciągu 2 lat.