Program „Gospodarka ściekowa w Tychach” to największy projekt realizowany w gminie a po jego finalizacji 21 tys. mieszkańców będzie mogło podłączyć swoje domy do nowoczesnej i spełniającej unijne standardy sieci.

Realizacją projektu zajmuje się sześć dużych konsorcjów budowlano-projektowych, wyłonionych w ramach przetargów. Cała inwestycja została podzielona na sześć kontraktów a prace budowlane odbywają się jednocześnie w dziesięciu dzielnicach miasta.

Zatrudnieni przy wykonywaniu zadań pracownicy w liczbie 495 osób tworzą łącznie 66 brygad. Pracują oni przy budowie kanalizacji w ponad 70 punktach zlokalizowanych w mieście. Kilkanaście ekip budowlanych zajmuje się odtwarzaniem nawierzchni drogowych oraz prowadzą prace odbiorowe.

W ramach inwestycji przewidziane jest wybudowanie i modernizacja ok. 322 km sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, uregulowanie 31,2 km rowów i potoków, zmodernizowanie gospodarki osadowej w Oczyszczalni Ścieków Urbanowice. Na realizację projektu wyznaczono okres trzech lat.

Program "Gospodarka Ściekowa w Tychach" to drugi co do kwoty dofinansowania projekt dotowany przez Europejski Fundusz Spójności w 2004 r. w sektorze środowiska. Wartość inwestycji wynosi ponad 140,7 mln EUR (535 388 269 zł), z czego 75 093 900 EUR stanowi dofinansowanie z Funduszu Spójności.

100 km kanalizacji w liczbach


Od początku trwania projektu:
- uzyskano 132 decyzje pozwoleń na budowę, w tym 80 zgłoszeń zamiaru budowy
- uzyskano 47 decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego, czyli określających warunki realizacji i miejsca przebiegu kanalizacji
- uzyskano ok. 300 decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego wydanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów,
- pozyskano 354 opinie od instytucji, które okazały się niezbędne do kontynuowania prac, w tym opinie Okręgowego Urzędu Górniczego, Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Geodezji UM Tychy, Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Katowickiego Nadleśnictwa, Konserwatora Przyrody,
- uzyskano 28 decyzji pozwoleń wodno-prawnych wydanych przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego oraz Wojewodę Śląskiego,
- pozyskano 3 decyzje wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz 20 zaświadczeń o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, które umożliwiły kontynuowania prac np. przy budowie przepompowni ścieków
- zatrudniono 66 brygad co daje 495 pracowników, dzięki którym powstało pierwsze 100 km sieci kanalizacyjnej,
- zabudowano ok. 3 tys. betonowych kręgów podczas montażu studni kanalizacyjnych, co daje niespełna 2,8 km betonowej rury zbudowanej z kręgów ułożonych w linii prostej,