Na realizację inwestycji miasto dostało 19 mln EUR z programu ISPA a kolejne 30% środków pochodziło z budżetu miasta i preferencyjnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Oczyszczalnia powstała w ramach projektu "Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu”. Wartość projektu to ponad 26 mln EUR a na oczyszczalnię wydano 13 mln EUR.

Koszty budowy ponieśli tez sami mieszkańcy miasta, którym podwyższono ceny wody i odprowadzania ścieków.