• Partner portalu
 • Partner portalu
 • Partner portalu
Partnerzy portalu

Największe oczyszczalnie ścieków w Polsce [ranking]

Opublikowano: 29-07-2018 Źródło: inzynieria.com

Po latach intensywnych prac modernizacyjnych polskie zakłady oczyszczania ścieków nie tylko spełniają najwyższe normy środowiskowe, ale i mogą poszczycić się wysoką wydajnością i rozbudowaną, nowoczesną infrastrukturą. Wiele z nich pod względem stosowanych rozwiązań i technologii może śmiało stanąć obok największych zakładów oczyszczania ścieków w Europie. Które z nich są największe? Oto największe oczyszczalnie ścieków w Polsce według maksymalnej dobowej przepustowości*.


Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód. Fot. otwartaoczyszczalnia.pl Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód. Fot. otwartaoczyszczalnia.pl
 1. Zakład Czajka (Warszawa) – 515 000 m³/d

Oczyszczalnia ścieków Czajka w Warszawie. Fot. Kacper Kowalski/aeromedia.pl dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Oczyszczalnia ścieków Czajka w Warszawie. Fot. Kacper Kowalski/aeromedia.pl dla MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Oczyszczalnia ścieków „Czajka” to największy zakład oczyszczania ścieków w Polsce i jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Zakład został zaprojektowany w latach 70. ub.w., prace budowlane trwały przez kolejną dekadę, jednak do użytku obiekt został oddany dopiero w 1991 r. W latach 2009–2012 „Czajka” przeszła gruntowną rozbudowę i modernizację, która pozwoliła zakładowi osiągnąć unijne normy dla ścieków oczyszczonych. Do tego czasu oczyszczalnia zbierała ścieki wyłącznie z prawobrzeżnej Warszawy oraz Legionowa, Zielonki, Jabłonnej, Marek i Ząbek. Po modernizacji do zlokalizowanego w warszawskiej Białołęce zakładu dopływają także ścieki z centralnej i północnej części Warszawy lewobrzeżnej.

Zarządca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

 1. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (GOŚ-ŁAM) – 332 000 m³/d

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi. Fot. GOŚ w Łodzi sp. z o.o. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi. Fot. GOŚ w Łodzi sp. z o.o.

Położona na prawym brzegu rzeki Ner (zachodnia część Łodzi, na granicy gmin Łódź, Pabianice i Konstantynów) oczyszczalnia, wraz ze strefą ochronną, zajmuje powierzchnię 366 ha. Jej budowa rozpoczęła się w 1974 r., jednak dopiero w 1994 r. – kiedy do użytku oddano Kolektor VII – zakład przejął funkcje oczyszczalni na Lublinku. Ostateczne prace zakończono już w kolejnym wieku, w 2002 r. Na terenie GOŚ znajduje się zasilana biogazem elektrociepłownia o mocy elektrycznej 2,7 MW i 3,5 MW mocy cieplnej. Zakład obsługuje 820 tys. mieszkańców.

Zarządca: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi sp. z o.o.

 1. Zakład Oczyszczania Ścieków Płaszów (Kraków) – 328 000 m³/d

Zakład Oczyszczania Ścieków Kraków-Płaszów. Fot. wodociagi.krakow.pl Zakład Oczyszczania Ścieków Kraków-Płaszów. Fot. wodociagi.krakow.pl

Krakowska oczyszczalnia ścieków powstała w 1974 r. i już dwa lata później osiągnęła założoną w projekcie przepustowość (132 tys. m³ na dobę). W ramach unijnego projektu zakład został znacznie rozbudowany i zmodernizowany. Dzięki temu wydajność oczyszczania ścieków wzrosła dwuipółkrotnie, umożliwiając średni przepływ ścieków na poziomie 150 tys. m³ na dobę. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Drwina, która jest dopływem Wisły. Zakład zajmuje powierzchnię 50 ha, a na jego terenie znajduje się również Stacja Termicznej Utylizacji Odpadów. Co ważne, oczyszczalnia jest w znacznym stopniu samowystarczalna energetycznie.

Zarządca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

 1. Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach (Poznań) – 260 000 m³/d

Oczyszczalnia ścieków w Koziegłowach k. Poznania. Fot. Aquanet S.A. Oczyszczalnia ścieków w Koziegłowach k. Poznania. Fot. Aquanet S.A.

Zlokalizowana w północno-wschodniej części powiatu poznańskiego oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna zajmuje około 60 ha powierzchni. Ścieki dopływają do oczyszczalni systemami kanalizacyjnymi z Poznania, Swarzędza, Lubonia, Tarnowa Podgórnego, Suchego Lasu oraz południowej części gminy Czerwonak, na terenie której znajduje się zakład. Ich odbiornikiem jest rzeka Warta. W COŚ następuje też pełna przeróbka wytwarzanych osadów ściekowych. W latach 1995–2001 znacząco rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnię: m.in. nastąpiła hermetyzacja obiektów części mechanicznej, osadowej i biologicznej, zagospodarowano biogaz i stację termicznego suszenia osadu, zmodernizowano też instalacje oczyszczania powietrza. Zakład obsługuje ponad 370,6 tys. mieszkańców aglomeracji poznańskiej.

Zarządca: Aquanet S.A.

 1. Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków Janówek – 170 000 m³/d

Mechaniczno-biologiczny zakład we Wrocławiu oczyszcza średnio 140 tys. m³ ścieków w ciągu doby. Są one tam doprowadzane poprzez system grawitacyjnych kanałów, które tworzą kolektory magistralne, np. Bystrzyca, Kolektor Południowy, Kolektor Północny, Odra czy Ślęza, wraz z układem sieci osiedlowych i przyłączy kanalizacyjnych. Oczyszczalnia wyposażona jest w system chemicznego wspomagania usuwania związków fosforu. W 2012 r. zakończono rozbudowę i modernizację zakładu, która kosztowała około 340 mln zł. Powierzchnia zabudowy kompleksu oczyszczalni Janówek to 49 tys. m².

Zarządca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu

 1. Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany (Szczecin Lewobrzeże) – 158 400 m³/d

Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany w Szczecinie. Fot. ZWiK Szczecin Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany w Szczecinie. Fot. ZWiK Szczecin

W Szczecinie ścieki odprowadzane są do dwóch zakładów oczyszczania, znajdujących się na lewobrzeżu i prawobrzeżu miasta. Pod względem przepustowości większa jest ta pierwsza, znajdująca się przy ul. Tama Pomorzańska. Zakład zajmuje powierzchnię 8,5 ha, a odbiornikiem oczyszczonych w nim ścieków jest Odra Zachodnia. Działająca od 2009 r. oczyszczalnia z uwagi na rodzaj zastosowanej technologii należy do kategorii obiektów mechaniczno-biologicznych.

Zarządca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinie

 1. Oczyszczalnia Ścieków Hajdów (Lublin) – 135 000 m³/d

Oczyszczalnia Ścieków Hajdów w Lublinie. Fot. Marcin Tarkowski Oczyszczalnia Ścieków Hajdów w Lublinie. Fot. Marcin Tarkowski

Ścieki bytowe i przemysłowe z aglomeracji Lublin (Lublin, Świdnik, Wólka, Konopnica, Głusk, Niemce) przyjmuje zakład oczyszczania ścieków Hajdów, położony nad Bystrzycą (która jest też odbiornikiem ścieków), w rejonie ulic Łagiewnickiej i Jakubowickiej. Wraz z polami zalądowywania, zlokalizowanych na łąkach około 2 km od obiektów zakładu, zajmuje w sumie 62,6 ha. Projekt zakładu powstał w latach 70. ub.w., a budowa trwała do 1992 r. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem ze ścieków związków biogennych (azotu i fosforu) jest od kilku lat modernizowana. W efekcie prac już nastąpiła znaczna poprawa jakości oczyszczonych ścieków – stopień redukcji podstawowych wskaźników zanieczyszczeń wynosi aktualnie średnio 97,6%.

Zarządca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie sp. z o.o.

 1. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Dębogórze (Gdynia) – 135 000 m³/d

Oczyszczalnia Ścieków w Dębogórzu k. Gdyni. Fot. pewik.gdynia.pl Oczyszczalnia Ścieków w Dębogórzu k. Gdyni. Fot. pewik.gdynia.pl

GOŚ Dębogórze przyjmuje i oczyszcza ścieki komunalne z Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa i okolicznych miejscowości. Wybudowana i uruchomiona w latach 60. ub.w. trzykrotnie przeszła gruntowną modernizację. Największa miała miejsce w pierwszej dekadzie obecnego wieku – w jej efekcie zakład spełnia najostrzejsze wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych. Dodatkowo dysponuje kompleksową gospodarką osadową wraz ze spalarnią odwodnionych osadów ściekowych i własnym składowiskiem popiołu.

Zarządca: PEWIK Gdynia sp. z o.o.

 1. Oczyszczalnia Ścieków Komorowice (Bielsko-Biała) – 124 000 m³/d

Oczyszczalnia Ściekow Bielsko-Biała-Komorowice. Fot. Aqua S.A Oczyszczalnia Ściekow Bielsko-Biała-Komorowice. Fot. Aqua S.A

Oczyszczalnia ścieków w Bielsko-Białej znajduje się w najbardziej wysuniętej na północ części miasta, Komorowicach, w dolinie rzeki Białej. Jej budowa trwała od 1969 do 1974 r. Początkowo niewielka przepustowość zakładu (56 000 m³/d) nie pozwalała na pełne oczyszczanie ścieków. Funkcjonalność podniosła dopiero modernizacja z początku lat 90., gdy wymieniono urządzenia technologiczne, wprowadzono drobnopęcherzykowe napowietrzanie ścieków i oczyszczono mechaniczno-chemiczny nadmiar ścieków w osadnikach wód deszczowych. Ale dopiero rozbudowa zakładu, realizowana etapami od 1996 r. do końca pierwszej dekady obecnego wieku, pozwoliła Komorowicom uzyskać aktualne parametry. Zakład inwestuje w odnawialne źródła energii (OZE) – ścieki oraz biogaz, pozyskiwany w trakcie przeróbki osadów ściekowych stanowią zasoby energii, wykorzystywane są m.in. do zasilenia obiektów oczyszczalni.

Zarządca: Aqua S.A.

 1. Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód – 120 000 m³/d

Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk-Wschód. Fot. otwartaoczyszczalnia.pl Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk-Wschód. Fot. otwartaoczyszczalnia.pl

Gdański zakład oczyszczania ścieków powstał dokładnie 42 lata temu. Początkowo umożliwiała redukcję zanieczyszczeń w zaledwie 30%. Efektywność obiektu poprawiono dopiero na początku lat 90., gdy uruchomiono wspomaganie chemiczne. Szybko zdecydowano się także na rozbudowę oczyszczalni o część biologiczną, a dzięki kolejnym projektom modernizacyjnym udało się uzyskać parametry zgodne z unijnymi normami. Aktualnie do oczyszczalni w Gdańsku trafia około 92 200 m³ ścieków w ciągu doby, a ilość odpadów wytwarzanych w mechanicznej części zakładu to trzy tony dziennie.

Zarządca: Saur Neptun Gdańsk S.A.

Pozostałe duże oczyszczalnie ścieków w Polsce:

 1. Klimzowiec (Chorzów) – 119 500 m³/d
 2. Zakład Południe (Warszawa) – 112 000 m³/d
 3. Zakład Pruszków (Warszawa) – 105 600 m³/d
 4. Kapuściska (Bydgoszcz) – 92 000 m³/d
 5. Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Toruniu – 90 000 m³/d
 6. Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Częstochowie – 88 000 m³/d
 7. Zakład Oczyszczalni Ścieków Tarnów – 86 400 m³/d
 8. Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków w Poznaniu – 85 400 m³/d
 9. Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Gliwicach – 84 000 m³/d
 10. Dąbrówka Mała-Centrum (Katowice) – 80 000 m³/d
 11. Kraków-Kujawy – 80 000 m³/d
 12. Łącza (Zielona Góra) – 76 800 m³/d
 13. Oczyszczalnia ścieków w Rzeszowie – 74 000 m³/d
 14. Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Oświęcimiu – 73 600 m³/d
 15. Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Jaśle – 72 000 m³/d
 16. Oczyszczalnia ścieków w Opolu – 67 500 m³/d
 17. Oczyszczalnia ścieków w Krośnie – 62 520 m³/d
 18. OŚ Centrum (Dąbrowa Górnicza) – 61 000 m³/d
 19. Łyna (Olsztyn) – 60 000 m³/d
 20. Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim – 60 000 m³/d
 21. Oczyszczalnia ścieków w Słupsku – 60 000 m³/d
 22. Jamno (Koszalin) – 57 972 m³/d
 23. Oczyszczalnia ścieków w Myślenicach – 55 000 m³/d
 24. OMB Elbląg – 55 000 m³/d
* Wśród największych oczyszczalni ścieków w Polsce znajdują się także dwa zakłady prywatne – Zakład-Police, należący do Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. (maksymalna przepustowość: 216 000 m³/d) oraz IP-Kwidzyn sp. z o.o., którego właścicielem jest spółka International Paper (projektowa przepustowość oczyszczalni wynosi 163 200 m³/d).

 

Oczyszczalnia ścieków to zespół urządzeń i obiektów technologicznych i towarzyszących służących do usuwania zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Do zadań tego typu obiektów należy także unieszkodliwianie i przeróbka osadów ściekowych lub innych zanieczyszczeń stałych, powstających w trakcie oczyszczania ścieków.

Ze względu na rodzaj przetwarzanych ścieków, oczyszczalnie dzielą się na:

 • Oczyszczalnie ścieków przemysłowych - przystosowane są do oczyszczania ścieków powstających w wyniku prowadzonych procesów przemysłowych;
 • Oczyszczalnie ścieków komunalnych - przystosowane są do oczyszczania mieszaniny ścieków przemysłowych ze ściekami bytowymi i/lub wodami opadowymi i roztopowymi;
 • Oczyszczalnie o przeznaczeniu specjalnym – wśród nich wyróżnić możemy m.in. zespoły urządzeń służących do oczyszczania ścieków pochodzących ze szpitali czy zespoły urządzeń urządzenia służących do oczyszczania ścieków deszczowych odprowadzanych kanalizacją deszczową (w systemie kanalizacji rozdzielczej). Nie zaliczają się zarówno do grupy typowych oczyszczalni komunalnych, jak również do oczyszczalni przemysłowych.

Ze względu na wielkość, rozumianą jako obciążenie oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń, oczyszczalnie można podzielić na:

 • Poniżej 2000 RLM;
 • 2000–9999 RLM;
 • 9999–14999 RLM;
 • 15000–99999 RLM;
 • Powyżej 100000 RLM.

Na koniec 2016 r., zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, w polskich aglomeracjach funkcjonowało 1658 biologicznych oczyszczalni ścieków, z czego 601 o podwyższonym usuwaniu związków biogennych.

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!