Ranking najlepszych w Polsce przedsiębiorstw wod-kan organizowany jest przez Strefę Gospodarki Dziennika Gazety Prawnej. Przy opracowywaniu zestawienia pod uwagę bierze się m.in. sprawy finansowe – np. skuteczność w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej czy nakłady na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników. Ale nie tylko, bo analizuje się również np. kwestie techniczne (m.in. awaryjność sieci) czy działania firm z zakresu CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu).

W rankingu za 2020 r., co zdarzyło się po raz pierwszy, zwycięzców jest dwóch: Katowickie Wodociągi S.A., które eksploatują ponad 1 tys. km sieci wodociągowej i ponad 750 km sieci kanalizacyjnej, a także Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. (odpowiednio: 4,4 tys. km i 4,3 tys. km).

Najlepsze przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Polsce

Lp. Nazwa
1. Katowickie Wodociągi S.A.
  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
2. Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
3. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu sp. z o.o.
  Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o.
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Tarnowskich Górach
4. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
  Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinie
5. Toruńskie Wodociągi sp. z o.o.
6. Wodociągi Miejskie w Radomiu sp. z o.o.
  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rzeszowie
7. Wodociągi Białostockie sp. z o.o.
8. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rybniku
  Wodociągi Kieleckie sp. z o.o.
  „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o.
9. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” w Jeleniej Górze
10. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oświęcimiu


Przeczytaj także: Najstarsze firmy wod-kan w Polsce