Szkody górnicze bardzo często są przyczyną uszkodzeń instalacji podziemnych. Najczęściej powodują one rozszczelnienia powodujące wycieki wody.

Wodociąg zlokalizowany wzdłuż ul. Kasztanowej spełniał swoją rolę przez kilkadziesiąt lat. Przy projekcie i budowie nowego odcinka wodociągu zostały wzięte pod uwagę zabezpieczenia na szkody górnicze IV kategorii.

Na początku zostanie wykonana przebudowa przyłączy wodociągowych na prywatnych posesjach a potem prace będą prowadzone w pasie drogowym od skrzyżowania z ul. Insurekcji Kościuszkowskiej do ul. Herbowej.Zaprojektowany rurociąg ma średnicę 280 mm i ma pokryć zapotrzebowanie w wodę pitną istniejące już budynki mieszkalne ale będzie również przygotowany na ewentualną rozbudowę dzielnicy. W przyszłości ma też zaopatrywać w wodę pitną dzielnicę Koźmin.

Koszt inwestycji to 1,6 mln zł a jej zakończenie planuje się na 30 maja 2009 r.

Źródło zdjęcia: MPWiK sp. z o.o.w Jaworznie