Realizacja zadania „Renowacja sieci kanalizacyjnej z zastosowaniem metody bezwykopowej” na terenie Warszawy, Pruszkowa i Piastowa trwała od listopada 2006 r. do września 2008 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., jako jedna z pierwszych firm w kraju, zastosowało technologię rękawa utwardzanego termicznie. Rura (tzw. rękaw) z włókna poliestrowego nasączona żywicą wprowadzona była pod ciśnieniem do przewodów kanalizacyjnych, gdzie szczelnie wypełniła zniszczone rury.

Zastosowana technologia umożliwiła wykonanie prac bez uciążliwego dla mieszkańców okolicznych budynków oraz kierowców rozkopywania ulic. Efektem realizacji inwestycji jest znaczna poprawa funkcjonowania części sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie aglomeracji warszawskiej. Poprawie uległy parametry hydrauliczne sieci oraz wytrzymałościowe rur, co wpłynie na zmniejszenie ilości awarii i obniżenie kosztów eksploatacji systemu kanalizacyjnego.

Zakres prac obejmował renowację:
• ponad 32 km sieci kanalizacyjnej,
• ok. 1100 studni rewizyjnych oraz
• ponad 1200 włączeń do sieci kanalizacyjnej.

Wykonawcą kontraktu była firma Per Aarsleff Polska Sp. z o.o. Wartość inwestycji wyniosła blisko 4,8 mln euro. Inwestycja została dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Celem drugiej inwestycji była budowa nowych odcinków sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w dzielnicy Białołęka – Henryków i Wiśniewo. Zakres prac budowlanych obejmował ok. 2 km sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w ulicach Rozewskiej, Pułaskiego, Szałasa, Sąsiedzkiej, Samowarowej oraz Fleminga. Realizacja zadania trwała od lutego do października 2008 r. Wykonawcą Kontraktu było Przedsiębiorstwo Wod-Inż Sp. z o.o. Wartość kontraktu wyniosła ponad 960 tys. euro. Rozbudowa kanalizacji na Białołęce jest jednym z priorytetów MPWiK SA. Sukcesywna budowa kolejnych odcinków sieci wpłynie na poprawę standardu życia mieszkańców tej dzielnicy.