W sumie ułożono 23,5 km kanalizacji sanitarnej, 13 km kanalizacji deszczowej a wodociągi rozbudowano na długości 1,14 km. Zmodernizowano również oczyszczalnię ścieków oraz zbudowano stację uzdatniania wody.

Kończąc tę inwestycję Stalowa Wola dołączyła do niewielu polskich miast, gdzie na tak dużą skalę zrealizowano prace związane z gospodarką wodno-ściekową.

Działania w ramach projektu rozpoczęto 10 lat temu od opracowania kierunków zagospodarowania przestrzennego a wszystkie prace zakończono rok wcześniej niż określono w harmonogramie.

Dzięki unowocześnieniu oczyszczalni ścieków do Sanu odprowadzana jest lepsza jakościowo woda i tym samym miasto nie poniesie kar za zanieczyszczanie środowiska.