Planowane oczyszczalnie będą ekologiczne.
Ścieki będą skierowane po kolei do trzech specjalnych stawów z roślinnością bagienną i rybami, gdzie będą się oczyszczać. W trzecim stawie woda będzie wsiąkała bezpośrednio do gruntu. Inwestycja będzie zlokalizowana na obszarze o powierzchni około 5 ha.

Koszt całej inwestycji szacuje się na 7 mln zł a o pieniądze gmina zamierza pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, skąd może otrzymać nawet około 4 mln zł.