Rury układano pod jezdniami, nie zamykając ich dla ruchu. Było to możliwe dzięki zastosowaniu przewiertów. Wykonawca nie musiał zrywać całej nawierzchni, nie było też konieczności zajmowania jezdni maszynami. Łącznie powstało 1,7 kilometra sieci wodociągowej, która zamknęła w pierścień istniejące już rurociągi oraz doprowadziła wodę na teren Parku Przemysłowego Boruta.

Do końca 2010 roku w Zgierzu wybudowanych od podstaw lub zmodernizowanych zostanie ponad 12 kilometrów sieci wodociągowej oraz blisko 64 kilometry sieci kanalizacji sanitarnej. Przebudowy doczeka się także oczyszczalnia ścieków. Za wszystko zapłaci Unia Europejska, która na ten cel przeznaczyła dotacje w wysokości prawie 12 milionów euro.