Impreza skierowana była do przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, firm związanych z infrastrukturą z zakresu uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, dostawców aparatury, maszyn i materiałów, urządzeń i sprzętu specjalistycznego, laboratoryjnego oraz uczelni wyższych, a zaprezentowano na niej najnowsze oferty dla branży wodno-ściekowej.Honorowy patronat nad targami objął Minister Środowiska, Maciej Nowicki. Ponadto imprezie patronowało siedem wyższych uczelni i kilkanaście największych mediów branżowych w Polsce, w tym nasz kwartalnik "Inżynieria Bezwykopowa". Pierwszego dnia targów rozpoczęła się konferencja pt. "Aktualna Problematyka Techniczno-Prawna Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych". W ramach konferencji wykłady prowadzili znani fachowcy z branży: technologowie, wykładowcy uczelni wyższych, naukowcy oraz prawnicy branżowi. W jej tematyce sporo miejsca zajęły zagadnienia zasady przekazywania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w świetle prawa oraz porównywanie konkretnych już przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Druga konferencja, jaka odbyła się w czasie targów to "Doświadczenia we wdrażaniu projektów Funduszu Spójności w perspektywie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla lat 2007-2013". Konferencję tę przygotowały Wodociągi Kieleckie sp. z o.o. W programie znalazły się m.in. wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prof. dr hab. inż. Wojciecha Dąbrowskiego z Politechniki Krakowskiej oraz prezentacja "Inwestycje infrastrukturalne z udziałem Unii Europejskiej w Wodociągach Kieleckich". Równolegle z imprezą targową miały miejsce trzydniowe coroczne spotkania uczestników Forum, a w ich ramach także konsultacje dla przedstawicieli przedsiębiorstw wod-kan udzielane przez fachowców. Ponadto odbył się również "Dzień Otwarty - Wodociągi Bez Tajemnic" zorganizowany w siedzibie Wodociągów Kieleckich i na wybranych obiektach wodociągowych. Jak mówił prezes Wodociągów Kieleckich, Henryk Milcarz "...TIWS jest okazją do jeszcze silniejszej integracji środowiska wodociągowców, do rozpowszechniania nowatorskich pomysłów i przecierania innowacyjnych dróg, do podnoszenia jakości usług firm zaufania publicznego, jakimi są firmy wodociągowe". Andrzej Mochoń, prezes zarządu Targów Kielce rozszerzył tę myśl o słowa "Ta impreza jest dobrym początkiem zupełnie nowej formuły polegającej między innymi na wykorzystaniu jej do cyklu spotkań, seminariów, dyskusji w znacznie szerszym gronie".Organizatorzy już zapraszają na drugą edycję zaplanowaną w terminie 6-8 października 2009 r.