Jeśli przedłużony w czasie zostanie termin realizacji prac, powinno się to przełożyć na niższe ceny w przetargach, gdyż składający oferty będą mieli więcej czasu na wykonanie zadań.
Wprowadzone zmiany mają dotyczyć przesunięcia terminu zakończenia projektu na koniec 2012 r., natomiast kwota realizacji inwestycji ma być określona na podstawie aktualnych cen. Okazuje się, że kwota związana z wykonaniem projektu będzie nawet dwukrotnie wyższa, niż pierwotnie zakładano.
Poprawiony wniosek powinien być ponownie przesłany do Komisji Europejskiej w styczniu następnego roku.
Realizacja inwestycji spowoduje kompleksową modernizację oczyszczalni, ujęcia wody Szczekanica, budowę i remont sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz kanału, którym odprowadzane są oczyszczone ścieki.