Jest to największa i najdroższa inwestycja w gminie. Całkowity koszt jej realizacji wyniesie 47 mln zł.

Samo przygotowanie dokumentacji zajęło więcej niż półtora roku a koszty z tym związane wyniosły 100 tys. zł. Dokumentacja projektowa została bardzo wysoko oceniona i zajęła drugie miejsce pośród złożonych przez blisko sto samorządów wniosków.

Trudne były początkowe rozmowy mające na celu przekonanie radnych wszystkich trzech miejscowości o podjęciu wspólnego przedsięwzięcia.
W gminie jest obecnie 94 km sieci kanalizacyjnej. Gdyby nie dotacja unijna, to własnymi siłami budowałaby ona kolejne fragmenty sieci przez 30 lat.

Prace w ramach inwestycji rozpoczną się w 2009 r. a do końca br. zakończyć się powinna tzw. organizacja inwestycji.

W okresie 2009-2010 prace będą prowadzone w miejscowościach: Dzierżążno i Borowo natomiast w latach 2010-2011 - w miejscowości Sitno.
Wykonano już wstępne roboty związane z projektem a mianowicie zbudowano przepompownię dla szpitala w Dzierżążnie za ok. 2,7 mln zł.

Całkowity koszt inwestycji to 47 mln zł. UE dofinansuje ją w kwocie 23 mln zł, kwota wniesiona przez gminę wyniesie 14 mln zł a dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub inne środki pozyskane przez gminę z zewnątrz w formie pożyczek, kredytów i rozliczenia Vat, wyniesie ponad 9 mln zł.