Wartość całej inwestycji związana jest z kwotą ponad 6 mln 756 tys. zł. Samorząd stara się obecnie o pozyskanie środków z UE w kwocie 4 mln 417 tys. zł, co wyjaśni się do końca roku.

Jeśli możliwe będzie dalsze prowadzenie prac, drugi etap budowy kanalizacji obejmie cały północny obszar miejscowości, od strony Szczytna przed rzeką Sawicą oraz ul. Nowowiejskiego.
Pozyskane pieniądze pozwoliłyby zmodernizować wielbarską stację uzdatniania wody w zakresie m.in. jej przebudowy, wykonania dodatkowego odwiertu oraz unowocześnienia przesyłu, co znacznie poprawiłoby jakość dostarczanej do odbiorców wody.

W 2003 r. zrealizowano pierwszy etap budowy kanalizacji podciśnieniowej na obszarze 1/3 Wielbarka.