Od ul. Sienkiewicza poprowadzony zostanie w kierunku ul. Zielonej sięgacz a w przyszłości będzie na nim możliwa działalność usługowa. Ważne jest zatem poprowadzenie tam linii dostarczającej wodę jak również odprowadzającej ścieki, zanim rozpocznie się budowa tegoż sięgacza.

Rurociąg zostanie poprowadzony równolegle do zaprojektowanej trasy a odgałęzienia przyłączy będą doprowadzone do granic działek, co w przyszłości uchroni przed naruszeniem nowej nawierzchni, jeśli będzie konieczne wykonanie dalszego odcinka przyłącza.

Sieci wodociągowa i kanalizacyjna będą na większości trasy prowadzone równolegle w stosunku do siebie. Niemożliwe okazało się włączenie sieci do już eksploatowanej w ul. Sienkiewicza, gdyż nie właściciele sąsiednich działek nie wyrazili zgody na ingerencję w gruncie na ich terenie. Tak więc sieć wodociągowa będzie włączona do rurociągu w ul. Zielonej, a kanalizacyjna do kanału ogólnospławnego w okolicach ul. Grunwaldzkiej 52.
Finisz tych prac, na które wydane zostanie ponad 100 tys zł zaplanowany jest na połowę bieżącego miesiąca.

Budowa sięgacza będzie prowadzona przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów a jego budowa ruszy w przyszłym roku. Będzie miał od długość 85 m i 15 m szerokości.