Uroczystego otwarcia sympozjum dokonał redaktor naczelny BMP Andrzej Igras. Gości przywitała pani Helena Ulanowska, dyrektor ds. ekonomiczno-administracyjnych, przedstawiciel RPWiK w Katowicach SA, które pełniło zaszczytną rolę Honorowego Gospodarza. Z ramienia zakładu SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. z Zakopanego, jako zakładu współpracującego przy organizacji sympozjum, wystąpił prezes zarządu - Jakub Dzioboń.
Patronat honorowy objęły: Ministerstwo Środowiska i Infrastruktury oraz Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie. Spotkanie branżowe miało na celu, oprócz dostarczenia wartościowej wiedzy, dać uczestnikom okazję do podsumowania działalności, wymiany doświadczeń, zawarcia nowych znajomości i odnowienia starych przyjaźni. Tematem przewodnim sympozjum było przedstawienie najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakładach wodno-kanalizacyjnych. Podczas Forum Naukowego można było zapoznać się ze specjalistyczną tematyką dotyczącą naszej branży. Ciekawe referaty wygłaszano przez dwa dni. Można było m.in. wysłuchać prezentacji: "Komunikacja w sieciach pomiarowych" autorstwa Zygmunta Kubiaka i Andrzeja Urbaniaka z Politechniki Poznańskiej. Prof. Wojciech Dąbrowski (Politechnika Krakowska) wystąpił z odczytem: "Zarządzanie sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi". "Usuwanie zanieczyszczeń z wód naturalnych za pomocą procesów membranowych to z kolei temat referatu reprezentujących Politechnikę Śląską Krystyny Konieczny i Michała Bodzka.
Teorię wspierał pakiet wystąpień firm branżowych, m.in. sponsora panelowego - Logica Poland sp. z o.o., partnera sympozjum - AVK Armadan sp. z o.o., prezentujących swoje produkty, rozwiązania oraz wdrożenia w branży.
Omówiono kluczowe problemy sektora usług wodociągowych i kanalizacyjnych, rozwiązania technologii bezwykopowych, procesy uzdatniania wody oraz technologie oczyszczania ścieków. Stoiska firm, gdzie były prowadzone rozmowy handlowe, cieszyły się dużym zainteresowaniem klientów. Jesteśmy pewni, że efektem rozmów handlowych będzie długa i owocna współpraca.
Po części oficjalnej przyszedł czas na chwilę rozrywki. Dzień zakończyła uroczysta gala, podczas której wręczono podziękowania firmom współpracującym przy organizacji sympozjum. Dla chętnych zorganizowano wycieczki techniczne do Oczyszczalni Ścieków "Łęgi" w Zakopanem oraz do membranowej stacji uzdatniania wody Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.
Oprócz wykładów i dyskusji organizatorzy przewidzieli szereg imprez towarzyszących: występ Kabaretu Skeczów Męczących, "Wieczór góralski", biesiadę, konkursy i inne atrakcje. W karczmie "Tatrzański Bór" góralska kapela Tatrzańskie Zbójniki skocznie przygrywała do tańca.
Frekwencja dopisała, ogółem w spotkaniu wzięło udział ponad 170 osób z zakładów wodociągów i kanalizacji z terenu całego kraju, a także firm produkujących na potrzeby branży oraz uczelni i instytucji państwowych. Wszyscy uczestnicy opuszczali Zakopane w dobrych nastrojach.
Organizatorzy pragną podziękować wszystkim tym, bez których przedsięwzięcie nie mogłoby się odbyć. Następne, "XII Sympozjum Naukowo-Techniczne WOD-KAN-EKO", już za rok.