Inwestycja będzie realizowana w ramach „Poprawy gospodarki wodno-ściekowej miasta”. Dotacja została przyznana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko finansowanego z Funduszu Spójności.

Umowa prawdopodobnie zostanie podpisana na wiosnę 2009 r.
Na pierwszy etap prac zostanie wydane około 180 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 102,6 mln zł. Z tych pieniędzy powstanie kanalizacja w dzielnicach: Chodaków, Wypalenisko, Rozlazłów, Karwowo, w Centrum a ponadto rozbudowana zostanie oczyszczalnia ścieków.

Ten etap dotyczy budowy 86 km sieci kanalizacyjnej, z której skorzysta powyżej 11 tys. osób. Tym samym po zakończeniu inwestycji dostęp do kanalizacji będzie mieć 92% mieszkańców Sochaczewa.
Projekt zakłada również rozbudowę oczyszczalni ścieków w Trojanowie jak i budowę zbiornika buforowego.