W sumie wykonano 37,15 km rurociągów. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonano z rur kamionkowych.
Na całą inwestycję wydano 5,7 mln EUR.
Dzięki wykonanym pracom 32 tys. mieszkańców Gdyni zyskało kanalizację. Nowo uzbrojony teren będzie doskonałą lokalizacją na powstawanie nowych osiedli mieszkaniowych.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Dolina Redy i Chylonki – zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków” realizowanego przez PEWiK Gdynia wraz z Gdynią, Redą i Wejherowem, gminami wiejskimi: Kosakowem i Wejherowem, zrzeszonymi w KZG Dolina Redy i Chylonki o sąsiednią gminą Puck.

Szczegóły wydatków:
- 1 mln EUR - sieć wodociągowa
- 3 mln EUR - kanalizacja sanitarna
- 1,2 mln EUR - kolektor sanitarny z Pustek Cisowskich
- 0,5 mln EUR - renowacja kolektora ,,Pucka\'\'