Zadanie chociaż obejmuje niewielki odcinek kanalizacji, nie jest łatwe do wykonania, gdyż w tym miejscu kanały są ułożone piętrowo a mocno zniszczony kanał sanitarny jest położony pod kanałem deszczowym.
W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie metody bezwykopowej. Cały poddany renowacji odcinek podzielono na odcinki około 70 m i do każdego betonowego kanału zostanie wprowadzony specjalny rękaw z tkaniny technicznej nasycony żywicowym termoutrwalaczem.
Ten specjalny rękaw jest sprowadzony z Danii w lodzie i w takim schłodzonym stanie jest umieszczany w kanale. Następnie pod wpływem gorącej pary podgrzewany jest do temperatury 90 st. Celsjusza, co powoduje szczelne dopasowanie rękawa do istniejącego kanału. Po wykonaniu tych zabiegów następuje schładzanie rękawa. Całość prac jest monitorowana za pomocą specjalnej kamery rejestrującej ich przebieg.
Decyzja inwestora o wyborze technologii bezwykopowej przy renowacji tegoż kanału była podyktowana również czasem, jaki potrzebny jest na naprawę. W obecnej sytuacji renowacja potrwa trzy dni, natomiast przy tradycyjnej wymianie tego odcinka, roboty trwałyby około miesiąca a dodatkowo utrudniłyby poruszanie się w tej części miasta.