Oczyszczalnie zostanie zlokalizowana w pobliżu istniejącej. Zostaną tu zastosowane najnowocześniejsze systemy oczyszczania. Konieczne będzie również zastosowanie przy budowie kanałów rur kanalizacyjnych o większym profilu o tych, użytkowanych dotychczas.
Zadaniem nowego obiektu nie będzie tylko przyjmowanie ścieków z całego Gielniowa, ale również z innych miejscowości w gminie.