Historyczny kanał mający 100 m, pochodzi z XIX w. Umiejscowiony został pod Plantami i prowadzi od ul. Franciszkańskiej do Poselskiej. Decyzja o jego otwarciu dla turystów należy do miasta i władz konserwatorskich - kanał bowiem nie znajduje się na liście zabytków. Gdyby pomysł utworzenia nietypowej trasy turystycznej został zaakceptowany, na ścianach tunelu zawieszono by tablice, unaoczniające bogatą historię krakowskich wodociągów.
Obecnie kanał został odcięty od reszty kanalizacji od strony ul. Poselskiej, planuje się jego odcięcie od ul. Franciszkańskiej. Aby ruch turystyczny mógł odbywać się w sposób wygodny dla turystów konieczne jest pogłębienie dna kanału, który obecnie liczy 1,6 m wysokości i 2 m szerokości oraz zainstalowanie oświetlenia. Poza tym niezbędna jest renowacja, która wyeliminowałaby ryzyko obsunięcia się.
Ideą otwarcia kanału dla turystów zainteresowała się już Grażyna Leja, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. turystyki. Nie byłaby to pierwsza trasa tego typu w Polsce - podobna znajduje się w Łodzi.