Nowe inwestycje planowane są w Godzikowicach, Ścinawie, Ścinawie Polskiej, Stanowicach, Stanowicach-Lotnisku i Marcinkowicach. Do tej pory ich mieszkańcy korzystają z przestarzałych i nieszczelnych szamb, z których zanieczyszczenia trafiają do ziemi i wód powierzchniowych.

Teraz ścieki, zamiast rozlewać się po polach, będą trafiały do budowanej właśnie oczyszczalni ścieków w Stanowicach. Ten zakład też został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zakończenie robót planowane jest na rok 2011. To najwyższy czas na likwidację szamb w gminach. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, do 2010 roku szamba trzeba zastąpić rurami.