Dotacja z Unii Europejskiej wyniesie 170 milionów złotych. To pierwszy tak duży -projekt zatwierdzony z programu Infrastruktura i Środowisko realizowany w ramach funduszy unijnych na lata 2001 - 2013 - powiedział Janusz Adamek - prezes sądeckich wodociągów.