Inwestycje zostaną zrealizowane na terenie Godzikowic, Ścinawy, Ścinawy Polskiej, Stanowic, Stanowic-lotniska oraz Marcinkowic. Z nowego systemu skorzysta ok 3,5 tys. mieszkańców.
Dzięki nowemu systemowi ścieki będą trafiały do oczyszczalni ścieków w Stanowicach, przy której budowie obecnie trwają prace. Oczyszczalnia również została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zakończenie prac zapoczątkowanych w lutym br., planowane jest na 2011r.