Na inwestycje przeznaczono ponad 96 mln zł. Do starań o środki przystąpiło 69 wnioskodawców z całego województwa podkarpackiego - czytamy w serwisie Gazeta.pl. Po wstępnych ustaleniach, na liście znalazło się 50 potencjalnych beneficjentów. Całkowita wysokość wnioskowanego dofinansowania sięgnęła ok. 350 mln zł. Na podstawie listy zarząd województwa dokonał wyboru 14 projektów.

Władze Podkarpacia zdecydowały o przeznaczeniu na nabór dodatkowo prawie 50 mln zł. Pieniądze zostaną przekazane ośmiu beneficjentom, którzy zostali wybrani przez zarząd. Głównym kryterium wyboru było uwzględnienie potrzeb zrównoważonego rozwoju województwa.

Fundusze przeznaczone na projekty z dziedziny infrastruktury oczyszczania ścieków wyniosą ponad 145 mln zł. Obecnie wnioskodawcy muszą przygotować potrzebną dokumentację (m.in. oddziaływania inwestycji na środowisko). Później zostaną podpisane umowy na dotacje. W ramach RPO Podkarpacie dysponuje 1 mld 136 mln EUR.