Umowa obejmuje:

- modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Białogardzie (zaprojektowanie, wykonanie oraz przeprowadzenie rozruchu i próbnej eksploatacji obiektów oraz urządzeń związanych z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Białogardzie - projektowana przepustowość hydrauliczna: 8.000 m3/dobę);

- modernizację oczyszczalni ścieków w Połczynie Zdroju (zaprojektowanie, wykonanie oraz przeprowadzenie rozruchu i próbnej eksploatacji obiektów osadowych oraz urządzeń związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w Połczynie Zdroju - projektowana przepustowość: 4 500 m3/dobę).

Jest to jeden z 15 kontraktów w ramach projektu. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Funduszu Spójności. Projekt zostanie zrealizowany w 22 miastach i gminach, według warunków kontraktowych Żółty FIDIC i Czerwony FIDIC. Alstal Budownictwo zrealizuje kontrakt zgodnie z warunkami określonymi w „Żółtej książce” FIDIC.

Dzięki pracom wykonanym przez Alstal Budownictwo zwiększy się dostępność do zbiorczej sieci kanalizacyjnej - mniej zanieczyszczeń będzie odprowadzanych do środowiska. Termin zakończenia prac upływa po 22 mies. od podpisania kontraktu, czyli od 30 grudnia 2008 r. Umowę podpisano o godzinie 12.30 w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie - Jednostki Realizującej Projekt.