Przyjęty przez radnych na grudniowej sesji Rady Gminy budżet po stronie wydatków przekracza kwotę 30 mln zł, z czego na inwestycje przewidziano niemal połowę, tj. 14,2 mln zł. Znaczną tego część, bo 8,8 mln zł stanowić mają środki zewnętrzne. Te, bardzo optymistyczne założenie, będzie jednak trudne do spełnienia.
Wykaz zadań inwestycyjnych otwierają przekładane z roku na rok budowy wodociągu i kanalizacji, na które w 2009 roku gmina chciałaby skierować 9,8 mln zł. Blisko trzy i pół miliona zł przewidziano na przebudowę dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych