Jednakże przedsięwzięcie jest bardzo kosztowne i jak się okazuje - nie wiadomo czy opłacalne. Na zlecenie inwestora warszawskie Przedsiębiorstwo Geologiczne Polgeol oraz eksperci z radomskiej politechniki przeprowadzili badania i przygotowali studium możliwości pozyskania i wykorzystania wód geotermalnych na Malcie dla potrzeb aquaparku.

Gdyby spółka zdecydowała się na takie rozwiązanie, byłby konieczny głębszy odwiert - na głębokości 3 tys. m. Kosztowałoby to nawet kilkadziesiąt milionów zł. Opinii na ten temat nie wyrazili jeszcze specjaliści oraz magistrat.

Eksperci z Uniwersytetu Adama Mickiewicza pozytywnie zapatrują się na ten pomysł, stwierdzając że warto byłoby je wykorzystać. Złoża, znajdujące się pod Poznaniem mogłyby przy zastosowaniu pomp cieplnych ogrzewać osiedle, w którym mieszka do 20 tys. osób.