Prace budowlane w zakresie tej inwestycji trwały w latach 2001-2008 a ostatni ich etap realizowano od sierpnia 2008 r. Modernizowanym obiektem była zakładowa oczyszczalnia ścieków w zakładzie przetwórstwa owocowo - warzywnego w Skierniewicach, który należy do spółki Polski Ogród, przynależnej do Hortex Holding S.A.

Inwestycja była prowadzona według projektu i z udziałem firmy PP-EKO.
Na początku zbudowany został zbiornik uśredniający, stacja dekanterów i cedzenia mechanicznego. W roku 2005 zakończono I etap budowy podczyszczalni biologicznej w technologii oczyszczania ścieków z osadem czynnym i flotacją ciśnieniową.

Rok później PP-EKO zaprojektowała i nadzorowała montaż instalacji (biofiltr), która zapewniła dezodoryzację oczyszczalni a to spowodowało, że zakład stał się mniej uciążliwy dla mieszkańców.
Ostatnim etapem była rozbudowy oczyszczalni w technologii FloFBR do wydajności 3600 m³/d, co wynika z rosnącego przerobu warzyw i owoców.
W latach 2003-2008 prowadzono inwestycje na łączną wartość ponad 13 mln zł. Całość prac była finansowana ze środków własnych zakładu.