Oczyszczalnia w Łodzi na dzień dzisiejszy przyjmuje ścieki z rejonu miasta, Konstantynowa Łódzkiego, Pabianic, Ksawerowa i Rzgowa. Co dzieje się z osadami? Trafiają na składowisko, a przez chemiczną obróbkę, zmniejszają swoją objętość aż o 90%. Poza tym, osady poddaje się działaniu procesów mających na celu zmniejszenie stężenia zawartych w nich szkodliwych związków azotowych i fosforowych, co pozytywnie wpłynie na stan środowiska naturalnego.

W lutym 2008 r. zostało wydane pozwolenie na budowę, a już w marcu rozpoczęto prace na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków. W grudniu tegoż roku rozpoczęto instalację urządzeń. Równolegle prowadzi się prace przy budowie nowego składowiska.

Finalizację prac przewidziano na lipiec br.