Prezes "Warty" Edward Sokołowski zwrócił uwagę na rozliczne zalety używania nowoczesnego mechanizmu. Urządzenie, oprócz produkcji energii elektrycznej, zapewniającej 50% zapotrzebowania energetycznego „Warty”, wytwarza energię cieplną, pokrywając 70% zapotrzebowania zakładu. Jednocześnie używanie Jenbachera pozwoli zaoszczędzić prawie mln zł rocznie i zapewnieni ciągłość pracy oczyszczalni w razie awarii zewnętrznej sieci energetycznej. Dodatkowo, powstająca w ten sposób ekologiczna energia na bazie biogazu umożliwi znaczne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w skali 4 tys. t CO2 na rok. Poza ty, silnik został wyposażony w dwustopniowy system bezpieczeństwa (czujniki stężenia gazu i pomiaru temperatury) oraz elektroniczny system sterowania.

Montaż urządzenia jest efektem wygrania międzynarodowego przetargu nieograniczonego: „Montaż i uruchomienie silnika z generatorem synchronicznym”, mającego miejsce w marcu 2008 r. Koszt inwestycji wyniósł 3,4 mln zł. a jej realizacja trwała od maja do grudnia 2008 r.