Poza tym, równolegle do inwestycji w Szopienicach wymieniano, a niejednokrotnie kładziono od nowa, zrujnowaną przez szkody górnicze sieć kanalizacyjną w centrum Katowic. Prace prowadzono także wzdłuż Rawy, na odcinku od Załęża po ul. Sokolską w centrum.

Prace zostały sfinalizowane po 10 latach od ich zainicjowania - wystąpienia do Komisji Europejskiej o dofinansowanie projektu na modernizację oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. Już dwa lata później komisja przyznała dofinansowanie wynoszące ponad 20,6 mln EUR (wówczas 60% wycenionej na niemal 34,5 mln EUR inwestycji).

Ostateczny koszt inwestycji przekroczył 45 mln EUR. Prawdopodobnie sięgnie 52 mln EUR. Fundusze pochodzą ze środków budżetowych miasta, Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i pożyczki z NFOŚiGW.