Umowę na wykonanie kontraktu 01B, jako jednego z pięciu kontraktów realizowanych w ramach projektu “Oczyszczanie ścieków na Podhalu”, podpisano 6 czerwca 2007 r. w siedzibie Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nowym Targu.
Realizacja prac odbywa się na podstawie Memorandum Finansowego z 23 grudnia 2003 r. między Komisją Europejską a Rządem Polski. Wartość Memorandum wynosi ok. 17,5 mln EUR.

W ramach kontraktu 01B wybudowano 7 sieci kanalizacyjnych.
Inwestycje zrealizowano w:
- Waksmundzie, dł. 15,5 km, koszt ok. 1,7 mln EUR;
- Czarnym Dunajcu, dł. 3,7 km, koszt 401 tys. EUR;
- Bańskiej Niżnej, dł. ok. 12 km, koszt 794 tys. EUR;
- miejscowości Ząb, dł. 2,5 km, koszt 206 tys. EUR;
- Suchych, dł. 2 km, koszt ok. 250 tys. EUR;
- Poroninie, dł. ok. 3 km, 290 tys. EUR;
- miejscowości Podczerwone, dł. 7,7 km, koszt ok. 814 tys. EUR.

Prace rozpoczęto 3 lipca 2007 r. Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego Krzysztof Machnik, Mochnaczka Wyżna. Do nowej sieci kanalizacyjnej będzie mogło się przyłączyć ponad 3 tys. mieszkańców.

Łączny koszt inwestycji wyniósł ok 4,5 mln EUR netto. Kontrakt był współfinansowany w 65% ze środków Funduszu Spójności (nr projektu 2000/PL/16/P/PE/007).