W ub.r. ZWiK złożył wniosek do Funduszu Spójności o dofinansowanie budowy oraz renowacji sieci wodnej i kanalizacyjnej na os. Kolorowym, os. Uczonych oraz Raculi i Drzonkowie. Całość inwestycji jest warta 104 mln zł (netto). Skutkiem są jednak podwyżki cen wody i opłat za kanalizację. Tego wymagają unijne wytyczne. Według nich opłaty te muszą być wyższe, niż są teraz. Unia określa je na poziomie 3 proc. dochodu rodziny, liczonego według specjalnego wzoru. To kwota, która w przeciętnej rodzinie zostaje po dokonaniu wszystkich niezbędnych opłat. Magistrat przez kolejnych 10 lat co roku będzie więc wprowadzał podwyżki na poziomie 5 proc. Różnicę pomiędzy tym, ile wody i ścieków mieszkańcy zużyją, pokryje budżet miasta.