W ranach prac dokonano m.in., wymiany urządzeń technologicznych do produkcji i uzdatniania wody, wymiany instalacji elektrycznej i automatyki oraz wybudowano zbiornik retencyjny. Dzięki temu z hydroforni skorzystają wszyscy mieszkańcy gminy, którzy mogą liczyć na poprawę jakości wody pitnej, w szczególności w zakresie redukcji żelaza i manganu. W efekcie uzdatniania wody w nowych urządzeniach zmniejszy się również wytrącanie się kamienia podczas gotowania wody.